369 keer bekeken
0
Deze foto mag gebruikt worden
in een Zoom.nl publicatie

distelvlinder (Vanessa cardui)

6 augustus, 2011
bedankt voor de rea op m,n gespetter ieders een fijn weekend verder. foto van vanmorgen distelvlinder (Vanessa cardui) Het aantal distelvlinders dat vanuit Zuid-Europa en Afrika naar Nederland komt kan van jaar tot jaar sterk verschillen. Familie aurelia's (NYMPHALIDAE) meer informatie over deze familie » Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner. Dit verspreidingsbeeld is gebaseerd op waarnemingen die zijn doorgegeven aan De Vlinderstichting of de Werkgroep Vlinderfaunistiek of die online zijn ingevoerd via Waarneming.nl. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op die plek niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel zit, maar dat we daar vandaan (nog) geen waarnemingen ontvangen hebben. © De Vlinderstichting & Werkgroep Vlinderfaunistiek Dit vliegtijddiagram is gebaseerd op waarnemingen die zijn doorgegeven aan De Vlinderstichting of de Werkgroep Vlinderfaunistiek of die online zijn ingevoerd via Waarneming.nl. Kenmerken Voorvleugellengte: 26-30 mm. Een vrij grote oranje vlinder die van de parelmoervlinders onderscheiden kan worden door de grote zwarte diehoekige vlek in de vleugelpunt van de voorvleugel. Voorkomen Een zeer algemene trekvlinder die verspreid over het hele land wordt gezien; de aantallen wisselen per jaar aanzienlijk. Een invasie distelvlinders valt vaak samen met het binnenkomen van Sahara-zand in ons land. Habitat Open gebieden met een mozaïek van kale grond, lage begroeiing en hogere ruigten van bijvoorbeeld akkerdistels. Zulke vegetaties zijn te vinden op dijken, braakliggende terreinen, extensief beweide graslanden en akkerranden. Waardplanten Vooral akkerdistel, gewone klit en grote brandnetel. Vliegtijd en gedrag Deze trekvlinder kan in Nederland tussen april en oktober worden waargenomen. Vanuit Zuid-Europa trekken de vlinders ieder jaar richting het noorden; ze brengen hier in de zomer een nieuwe generatie voort. In het najaar trekt een gedeelte van de vlinders weer terug naar het zuiden, de rest sterft hier. De vlinders worden veel op nectarplanten aangetroffen, maar niet op rottend fruit. Levenscyclus Rups: mei-oktober; de meeste rupsen sterven hier in de late herfst. De soort overwintert in Zuid-Europa als vlinder of als actieve rups; in Nederland kan de distelvlinder niet overwinteren.
Alle rechten voorbehouden
Meer info tonen

Gebruikte apparatuur

Nikon D90
ISO 800 · ƒ/6.3 · 1/1600s · 150mm
Flits uit
Komt voor in