106 keer bekeken
7
Deze foto mag gebruikt worden
in een Zoom.nl publicatie

Usual suspect

18 augustus, 2013
Een verdachte is iemand ten aanzien van wie het redelijk vermoeden bestaat dat hij een bepaald strafbaar feit gepleegd heeft. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens formuleert een aantal rechten, zoals het zwijgrecht, het recht op een eerlijk proces, binnen een redelijke termijn, enz. Het Wetboek van Strafvordering (SV) formuleert dit als volgt: Artikel 27 Lid 1: Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit. Lid 2: Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht. Elke verdachte heeft bepaalde rechten. Dit is geregeld in het Wetboek van Strafvordering (Eerste Boek, titel II). Deze rechten zijn onder andere: Het recht op een zelfgekozen raadsman (zie artikel 28, lid 1 SV) Het recht op contact met zijn raadsman (zie artikel 28, lid 2 SV) Het recht om te zwijgen (zie artikel 29, lid 1 SV) Het recht om kennis te nemen van de processtukken (toegang tot sommige stukken kan echter geweigerd worden indien het belang van het onderzoek dat vordert) Het Wetboek van Strafvordering kent het begrip "onbekende verdachte", maar geeft daar geen definitie van. De Raad van State heeft in 2012 geadviseerd een dergelijke wettelijke definitie te introduceren.
Alle rechten voorbehouden
Meer info tonen
Komt voor in