Natuurpark Bargerveen

Het Bargerveen is een natuurgebied van Staatsbosbeheer dat in de provincie Drenthe ligt en het is ongeveer 2100 hectare groot.