Upload jouw foto's

ZlayaMaraArt

Niveau:professional
Lid sinds: 27-12-2012

381

FOTO'S

 
Reacties: 2593
Favorieten: 166
Bekeken: 44137
Stemmen: 1393
 
Zlaya Art Anders dan Anders
  • Canon EOS 70D

ZlayaMaraArt

Niveau:professional
Lid sinds: 27-12-2012

ALBUM: PROPAGANDA

ropaganda is een bepaalde vorm van communicatie waarbij de publieke opinie beïnvloed wordt om aanhangers te winnen voor bepaalde opvattingen of standpunten. Propaganda kenmerkt zich vaak door het systematisch geven van eenzijdige informatie, die al dan niet (deels) onwaar zijn, waarbij selectief bepaalde feiten worden benadrukt en andere bewust achterwege worden gelaten. De initiatiefnemer is meestal niet-commercieel en komt grotendeels voort uit maatschappelijke, kerkelijke of politieke stelsels. In die zin is er een overlap met sociale marketing en marketing van non-profitorganisaties.Het woord propaganda vindt zijn oorsprong in het Latijnse propagare wat uitbreiden of voortplanten betekent. Oorspronkelijk betekende propaganda dan ook het verbreiden van een boodschap. Het eerste gebruik van het woord is waarschijnlijk geweest in de naam van de Congregatio de propaganda fide door paus Paus Gregorius XV: de congregatie ter verbreiding van het geloof. Lange tijd werd het woord slechts in godsdienstige zin gebruikt, pas in de laatste 200 jaar ook daarbuiten.