188 keer bekeken
77
A

stof tot nadenken

16 augustus, 2022
Deze overwegend groengekleurde veldsprinkhaan heeft verkorte vleugels en lijkt sterk op de verwante krasser. Het is een van de weinige soorten die gebonden is aan vochtige gebieden zoals beekdalgraslanden en hoogveen. In Nederland is deze sprinkhaan op vele plaatsen verdwenen en door biotoopvernietiging en verdroging zal de achteruitgang waarschijnlijk verder versneld worden. Bron: nederlandsesoorten.nl
Alle rechten voorbehouden
Meer info tonen

Komt voor in