Lights by day

straatlantaarns die overdag aan staan.