Zeeuws luminisme

'Lumen' is Latijns voor 'licht'. Luminisme is het weergeven van sfeer met het accent op de weergave van het licht, lichteffecten en lichtstraling. Het zicht op Zeeland geeft een weldadig gevoel van een zee aan ruimte, rust en licht.Regelmatig probeer ik het Zeeuwse licht te vangen, zoals Piet Mondriaan dat begin vorige eeuw ook vol verve deed aan de Zeeuwse kust. Een kunstcriticus omschreef het luminisme dat hij zag ontstaan aan het begin van de vorige eeuw als volgt: ‘… komt er zoo hier en daar een nieuw streven op, naar ander licht, plein-air, en andere karakterisatie der stemmingen, naar vrijer, uitbundiger, hartstochtelijker lichter wijze van weergeven, technisch met ontleding van de kleur, snelle, directe toets, karaktervolle lijn’.Die werkwijze hanteer ik eveneens; vrij, snel, maar hartstochtelijk het licht weergevend met een directe toets en karaktervolle lijn.