Mens en Dier

Interactie tussen mens en dier, in diverse achtergronden en omstandigheden, een grote passie van mij om de band tussen mens en dier vast te mogen leggen.