De meeste vogels vind ik mooi maar van zangvogels hou ik het meest daarom wil ik graag alleen zangvogels in deze groep zien. NIET Zangvogels worden verwijderd! Voor de roofvogels en algemene vogels zijn al groepen aanwezig. Groeten, Jan Zangvogels (Passeriformes) zijn een bijzonder grote orde van de moderne vogels (Aves). Zij vormen zo'n 60% van alle levende vogelsoorten. De zangvogels zijn waarschijnlijk de jongste orde van de vogels en stammen uit het Oligoceen of misschien het Eoceen. Zangvogels zijn bekende diermuzikanten. Zij onderscheiden zich op muzikaal gebied van andere vogels, door de ver ontwikkelde syrinx. De zangvogels hebben maar liefst zeven spieren om muziek te produceren.