K

Kerken & Christelijk

door: Alexander5592, hans-2, 777webmaster

Een groep voor foto's van kerken en andere zaken onder de noemer Christendom. Een groep apart voor christelijke dingen los van kerken leek me een beetje overdreven dus daarom een combigroep. Het logo is een detail uit een foto van het Brandend Braambos zoals dat in de Westerkerk is te zien.