H

Helgoland

door: Hillebrand, Peter_O, angel66

Deze groep is bedoeld om al het prachtige wildlife van Helgoland in beeld te brengen. Helgoland is een klein off shore eiland. De kliffen zijn een fantastische plek om zeevogels zoals Jan van Genten, Alken en allerlei meeuwen te fotograferen. Op het eiland zijn inmiddels meer dan 400 vogelsoorten waargenomen. Vooral tijdens de migratie worden er nog wel eens er leuek waarnemingen gedaan. Naast Helgoland ligt een klein eilandje dat Dune heet. Dune is vooral bekend van de zeehondenkolonies.