L

Licht Experimenteel

door: Val_zoom, mlouu, sensit

Alles wat met Licht-Tekenen of Licht-Experimenten te maken heeft. Andere key-woorden; 'Light Painting', 'Light Art' of 'LAPP' (light-art-performance-photograhpy), 'Lange sluitertijd', 'L.E.D.', 'Laser', 'Reflectie/Refractie', 'Licht-Sporen' (light trails), custom LP tools.