S

Spiegelingen

door: kosmopol, boehle, ingeborg-langeveld

Naar aanleiding van het artikel in ons moedertijdschrift, dacht ik dat er toch enige interesse zou bestaan voor het onderwerp. In een poging de mooiste spiegelingen bij elkaar te brengen hoop ik dat deze groep bestaansrecht heeft.