P

Photo Critique

door: Ardvark, hugo01, koudbier

Opbouwende kritiek en inhoudelijke feedback. Over compositie en/of kwaliteit van het beeld. Een groep voor beginnende maar ook gevorderde fotografen. De groep is gestart omdat veel gezien commentaar bij foto's uitsluitend positief is, terwijl er bij veel Zoomers behoefte is aan een inhoudelijke bespreking. Met name om hier wat van te leren. Plaats foto's in de groep en geef inhoudelijk commentaar op minimaal één of twee andere foto's. Wil je een foto bediscussiëren is het ook mogelijk een link op het prikbord te plaatsen.Tegenprestatie is om niet alleen positieve reacties te plaatsen bij de mooie plaatjes of stemmen uit te delen aan vrienden. Wees open en eerlijk maar breek niemand af!