Beschermde flora

In Nederland kennen we de zgn. Rode lijst van beschermde en bedreigde plantensoorten. In dit album zul de planten vinden die op die lijst staan.