N

Natuurfotografie

door: mvbalkom, HavanA, fotojan

Natuurfotografie is de tak van de fotografie die zich specialiseert in het fotograferen van de natuur.In natuurfotografie zijn er verschillende onderdelen, veel natuurfotografen specialiseren zich in een bepaald onderdeel. De meest beoefende zijn : * landschapsfotografie * vogelfotografie * macrofotografie * onderwaterfotografie * wildlife fotografie Er zijn ook specialisten die zich bezig houden met het fotograferen van dieren in beweging, vleermuizen, paddenstoelen, amfibieen etc. Slechts weinigen zijn op alle vlakken actief. Er zijn verschillende strekkingen binnen de natuurfotografie die de inhoudelijke invulling overstijgen. Een groep wil zo accuraat mogelijk de werkelijkheid weergeven, en ziet in natuurfotografie voornamelijk het illustratieve en wetenschappelijke belang. Anderen proberen zoveel mogelijk door middel van hun werk het grote publiek te overtuigen van de schoonheid van de natuur. Veelal hebben natuurfotografen een achtergrond als natuurliefhebber en -beschermer en zijn lid van een natuurvereniging. Een kleinere groep zijn algemene fotografen die zich nadien hebben gespecialiseerd in natuurfotografie. Natuurfotografie kent momenteel een echte boom, kwalitatief goede toestellen worden relatief goedkoop en de interesse in natuur is groot. Als onderdeel van de fotografie heeft natuurfotografie de laatste decennia grote veranderingen doorgemaakt. In de jaren zestig en begin jaren zeventig was fotomateriaal relatief duur en langere telelenzen waren onbestaande of minstens onbetaalbaar. Men moest dieren zeer dicht naderen en bij vogels was zoiets slechts mogelijk in de omgeving van het nest. Ook het besef van de kwetsbaarheid van veel soorten was er niet steeds. Enkele zware mistoestanden hebben geleid tot de oprichting van de BVNF, die strenge regels oplegde aan haar leden. Zo is onder meer nestfotografie, fotografie van dieren in gevangenschap en manipulatie van de beelden uitgesloten. Ondertussen werd materiaal relatief steeds goedkoper en werden vooral macro- en teleobjectieven betaalbaar. Film werd ook steeds beter en dat leidde tot een constante verbetering van het niveau. Foto's werden steeds scherper, beter en kleurrijker.