Aimed

Nikon D300s

Zes weken Barcelona hadden mijn fascinatie voor hedendaagse architectuur en street art aangescherpt. Het desolate van een niemandsland, de verloedering van een grootstad, lijnen en contrasten: ik wilde meer vastleggen dan vakantieherinneringen aan een gebouw of een plek. Drie jaar digitale fotografie en een constante drang om mezelf te verbeteren, helpen me om die sferen te vatten, momentopnames tussen overal en nergens. Een omgeving trekt me aan met haar mooie en lelijke kanten - en hoe die in een oogwenk kunnen omwisselen. Ik wil tonen hoeveel diversiteit er is, zonder me te mengen in politiek of wereldproblematiek. Ik hou van eenvoud, van het leven zoals het is in de wereld waarin ik mij beweeg en dagelijks besta. Ik wil nergens zomaar aan voorbijgaan. De wonderen van de natuur én de monsters van beton: elk landschap, organisch of kunstmatig, heeft zijn verborgen schoonheid.

Alle rechten voorbehouden
Meer info tonen